Vitaliteit is een groot woord, want met vitaliteit wordt bedoeld: ‘de energie om te leven’ en ‘levenskracht’. 

Vitaliteit wordt tegenwoordig in een adem met ‘duurzame inzetbaarheid’ genoemd. We leven met de vraag hoe we onze medewerkers gezond en energiek houden. En welke rol speelt de werkgever in deze?

Vitale feiten:

  • Vitaliteit is een driver voor gezonde bedrijfsprestaties.
  • De regie ligt bij de medewerker, waarbij de werkgever faciliteert, inspireert en richting geeft.
  • Vitaliteit uit zich door het voeden en in balans houden van vier energiebronnen; fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Vitaliteit is dus meer dan gezondheid. Het gaat ook om houding/attitude. Medewerkers met een fysieke afwijzing kunnen toch uitstekend functioneren wanneer zij in goede conditie zijn, in balans zijn, uitdagend werk hebben en goed met druk om kunnen gaan. Kortom; vitaliteit gaat over het volledig benutten van potentieel van de mensen in en rondom de organisatie.

@werkgever: hoe faciliteer en inspireer jij je medewerkers op het gebied van vitaliteit en hoe geef jij richting?

@werknemer: hoe monitor jij je eigen energiepeil en vitaliteit eigenlijk? Wat kun jij zélf doen om dit te verbeteren?

In deze teamtraining gaan we met deze vragen aan de slag, gaan we kijken naar wat hebben we al in huis, waar willen we naartoe en wat hebben we daarvoor nodig. (we werken met het model Appreciative Inquiry). Aan het eind van de training zijn er (team) afspraken gemaakt en worden deze door ambassadeurs begeleid en levend gehouden in samenwerking met de werkgever en of leidinggevende.

Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op over de mogelijkheden