“PETER IN KWADRAAT”

Hoop en perspectief creëren. De toekomst naar je toehalen door nú stappen te zetten. Dat is waar ondernemers die hard zijn getroffen door de coronacrisis behoefte aan hebben, zo merken Peter Raven en Peter Vader. In hun omgeving zien ze de bedrijven die zich staande hielden dankzij overheidssteun en die nu weten dat ze omvallen als die steun stopt. Peter en Peter hebben daarom zakelijk hun handen ineengeslagen en zijn gestart met ‘Peter in kwadraat’. Daarmee organiseren ze dit najaar trainingen en een-op-een-gesprekken. Bedoeld om ondernemers vooruit te helpen door het ze in deze lastige periode zo comfortabel mogelijk te maken. De trainingen en gesprekken zijn eveneens de start van een programma op maat, waarbij ze naast hun eigen diensten ook die van hun omvangrijke netwerk inzetten.

Arbeidsjurist en verbinder

Als arbeidsjurist en eigenaar van het Kenniscentrum Arbeidsrecht is Peter Raven een man van structuren. Een rationele probleemoplosser die zegt dat arbeid dé manier is om in je werkzame leven inkomen te genereren. En die graag helpt om eventueel ontstane problemen op te lossen. Peter Vader is meer van de sociale benadering. De verbinder die vanuit zijn trainingsbureau Peter Vader Trainingen organisaties, leiders en medewerkers traint en coacht. Hun samenwerking is uniek en bijzonder. Maar wat hen bindt is dat bij allebei de mens centraal staat, waarbij ze de ‘harde’ en ‘zachte’ kant samenvoegen. Precies wat getroffen ondernemers volgens hen nodig hebben, wanneer deze gebukt gaan onder de emotioneel zware last om te moeten toegeven dat het niet is gelukt om overeind te blijven. Waarbij ondernemers tegelijkertijd te maken hebben met de financiële en juridische aspecten van een mogelijke bedrijfsbeëindiging, -sanering of eventuele doorstart. En waarbij ze ook hun medewerkers graag verder willen helpen, zo nodig in een andere baan.

Tijdens de groepstrainingen probeert Peter Vader vanuit een positieve insteek hoop en perspectief te creëren bij ondernemers. Datzelfde beoogt Peter Raven, door met zijn kennis en netwerk vanuit de financiële kant ondernemers te helpen om alles eruit te halen wat erin zit. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een fundament gelegd om verder te kunnen. Door inspirerende verhalen, concrete handvatten en ontmoetingen met ondernemers die in dezelfde situatie zitten. Een deel van de ondernemers kan hiermee verder, voor anderen gaan Peter en Peter verder met maatwerk. Daarbij maken ze gebruik van een grote kring om hen heen. Met onder meer een coachcollectief, contacten met uitzendbureaus en de wegen die ze weten te vinden om subsidies aan te vragen voor precies die ondersteuning die ondernemers juist nu nodig hebben.

Nú behoefte aan ondernemersperspectief? Bel Peter Vader (06 53 64 85 52) of Peter Raven (06 53 87 77 67) of kijk op www.peterinkwadraat.nl